II Biennale Malarstwa
„Lubelska Wiosna”

LUBELSKA WIOSNA

jest konkursem malarskim o zasięgu ogólnopolskim, mającym na celu promowanie i wspieranie młodych artystów poruszających się w obszarze szeroko pojętego malarstwa, skierowanym dla osób do 35. roku życia – absolwentów kierunków artystycznych.

LUBELSKA WIOSNA wypełnia lukę w ofercie konkursowej, skupiając uwagę na malarzach i malarkach w najtrudniejszym okresie twórczości i jednocześnie nie ograniczając twórców jeśli chodzi o tematykę, technikę i konwencję malarską. Ma za zadanie upowszechnianie kultury wysokiej w obszarze malarstwa współczesnego, przy jednoczesnym pobudzaniu aktywności twórczej młodych artystów. W roku 2023 odbędzie się po raz drugi, przyjmując formę biennale.

LUBELSKA WIOSNA jest jedynym tego typu cyklicznym wydarzeniem o zasięgu ogólnopolskim po wschodniej stronie Wisły skierowanym do profesjonalistów w dziedzinie malarstwa.

Współorganizatorem konkursu jest Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

Efektem konkursu będzie zrealizowana w przestrzeniach Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, wystawa finałowa, wybranych przez jury prac. Planowane jest wydanie także katalogu wystawy.

Realizując projekt kładziemy nacisk na to, co najważniejsze czyli profesjonalizm i wysoki poziom artystyczny wyłonionych w konkursie prac. Nad wydarzeniem czuwać będzie wyspecjalizowane w dziedzinie malarstwa jury w składzie: Sławomir Toman – przewodniczący, Kinga Nowak, Zbigniew Rogalski, Marcin Zawicki oraz Mariusz Drzewiński.