nagrody

Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

30 tys. zł

Nagroda Marszałka Województwa Lubelskiego

25 tys. zł

Nagroda Prezydenta Miasta Lublin – Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023

25 tys. zł

Nagroda Dyrektora CSK

20 tys. zł

organizator

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

patronat

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk