Lubelska Wiosna

II Biennale Malarstwa

Zapraszamy

do zapoznania się z regulaminem

Zgłoszenia do 3 marca 2023

Prezentujemy

wyniki konkursu

Wszystkim kandydatom serdecznie dziękujemy za zgłoszenia.

O konkursie

LUBELSKA WIOSNA
jest konkursem malarskim o zasięgu ogólnopolskim, mającym na celu promowanie i wspieranie młodych artystów poruszających się w obszarze szeroko pojętego malarstwa, skierowanym dla osób do 35. roku życia – absolwentów kierunków artystycznych.

LUBELSKA WIOSNA wypełnia lukę w ofercie konkursowej, skupiając uwagę na malarzach i malarkach w najtrudniejszym okresie twórczości i jednocześnie nie ograniczając twórców jeśli chodzi o tematykę, technikę i konwencję malarską. Ma za zadanie upowszechnianie kultury wysokiej w obszarze malarstwa współczesnego, przy jednoczesnym pobudzaniu aktywności twórczej młodych artystów. W roku 2023 odbędzie się po raz drugi, przyjmując formę biennale.

LUBELSKA WIOSNA jest jedynym tego typu cyklicznym wydarzeniem o zasięgu ogólnopolskim po wschodniej stronie Wisły skierowanym do profesjonalistów w dziedzinie malarstwa.

Współorganizatorem konkursu jest Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

Efektem konkursu będzie zrealizowana w przestrzeniach Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, wystawa finałowa, wybranych przez jury prac. Planowane jest wydanie także katalogu wystawy.

Realizując projekt kładziemy nacisk na to, co najważniejsze czyli profesjonalizm i wysoki poziom artystyczny wyłonionych w konkursie prac. Nad wydarzeniem czuwać będzie wyspecjalizowane w dziedzinie malarstwa jury w składzie: Sławomir Toman – przewodniczący, Kinga Nowak, Zbigniew Rogalski, Marcin Zawicki oraz Mariusz Drzewiński.

II Ogólnopolskie Biennale Malarstwa „Lubelska Wiosna”:

·         Wysyłanie kart zgłoszeniowych do 3 marca 2023 r.

·         Publikacja listy zakwalifikowanych prac do wystawy na stronie www – 13 marca 2023 r.

·         Wysyłka prac zakwalifikowanych do wystawy do 22 marca 2023 r.

·         Wernisaż wystawy w CSK 31 marca 2023 r. godz. 18:00

nagrody

Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

30 tys. zł

Nagroda Marszałka Województwa Lubelskiego

25 tys. zł

Nagroda Prezydenta Miasta Lublin – Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023

25 tys. zł

Nagroda Dyrektora CSK

20 tys. zł

jury konkursowe

ARTYSTKA

Kinga Nowak

ARTYSTA

Mariusz Drzewiński

ARTYSTA

Zbigniew Rogalski

ARTYSTA

Marcin Zawicki

ARTYSTA

Sławomir Toman

organizator

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

patronat

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk