I Biennale Malarstwa
„Lubelska Wiosna”

Konkurs LUBELSKA WIOSNA jest konkursem malarskim
o zasięgu ogólnopolskim, mającym na celu promowanie i wspieranie młodych artystów do 35 roku życia (włącznie), poruszających się w obszarze szeroko pojętego malarstwa, będących absolwentami kierunków artystycznych dowolnej uczelni, zamieszkałych i tworzących w Polsce. 

LUBELSKA WIOSNA wypełnia lukę w ofercie konkursowej, skupiając uwagę na malarzach w najtrudniejszym okresie twórczości i jednocześnie nie ograniczając twórców jeśli chodzi o tematykę, technikę i konwencję malarską. Ma za zadanie upowszechnianie kultury wysokiej w obszarze malarstwa współczesnego, przy jednoczesnym pobudzaniu aktywności twórczej młodych artystów. W roku 2021 odbędzie się po raz pierwszy, przyjmując formę biennale.

LUBELSKA WIOSNA jest jedynym tego typu cyklicznym wydarzeniem po wschodniej stronie Wisły, nawiązując swoim tytułem do tradycji Lubelskiego Lipca oraz starań Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Lublin, jako stolica województwa
i ważny ośrodek akademicki, stanie się także areną rywalizacji artystycznej młodych twórców. Współorganizatorem konkursu jest Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

Efektem konkursu będzie zrealizowana w przestrzeniach Centrum Spotkania Kultur w Lublinie wystawa prac finalistów, której będzie towarzyszył plakat i katalog. Nagrodzone prace przejdą na własność organizatora i będą tworzyć kolekcję polskiego malarstwa współczesnego.